Wykaz przejść:

30 lipca 2016

  • Łzy sołtysa VI+ (Góra Birów) OS
  • Xięga bałwochwalcza VI.1+ (Góra Birów) PP

31 lipca 2016

  • Romantycy lekkich obyczajów VI.2? (Okiennik Wielki) PP